Thì hiện tại đơn (Present Simple) – Công thức, dấu hiệu, cách sử dụng và bài tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *