Bạn Phạm Thế Long (HCM)

Học sinh lớp 9

Xin chào! mình là Phạm Thế Long, học sinh lớp 9. Mình đã theo học ở Paris được hơn 02 năm rồi. Giờ thành tích tiếng anh của mình ở lớp là thứ 2. Mình không sợ tiếng Anh như sợ cọp nữa rồi. Mình ước mong sẽ có cơ hội đi du học và làm việc ở các công ty lớn nước ngoài. Cảm ơn Paris English, đặc biệt là thầy Alex rất nhiều!