Tag Archives: thứ ngày tiếng anh

Đọc thứ trong tiếng anh chuẩn phiên âm quốc tế

Các thứ trong tiếng anh – Cách đọc viết 7 thứ tiếng anh chính xác

Các thứ trong tiếng anh là nhóm từ vựng vỡ lòng mà ai học ngôn ngữ này cũng sẽ tìm hiểu đầu tiên. Đây sẽ là những từ mà bạn sử dụng hàng ngày trong giao tiếp, làm việc, học tập. Thế nhưng bạn đang lo sợ mình không nhớ đầy đủ hoặc đọc các […]