Tag Archives: họ trong tiếng anh

Vị trí của họ tiếng anh như thế nào?

Họ tiếng anh – Họ tiếng anh nào phổ biến nhất 2024?

Họ tiếng anh là một trong ba thành phần tạo nên tên của ngôn ngữ này. Đặc biệt trong các trường hợp trân trọng, người ta cũng sẽ dùng họ để gọi thay vì tên chính. Do đó, tìm hiểu về họ trong tiếng anh cũng rất thú vị và hữu ích cho kỹ năng […]