Tag Archives: hình thức đặt câu theo quá khứ hoàn thành tiếp diễn

Giới thiệu thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn: cấu trúc, cách dùng

Giới thiệu thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn: cấu trúc, cách dùng

Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn là một dạng thì được sử dụng khá phổ biến trong việc đặt câu. Trong các kỳ thi, thì này cũng thường được cho ra và là phần quyết định điểm tuyệt đối của học sinh. Dưới đây, chúng tôi sẽ giúp mọi người biết được cấu trúc, […]