Tag Archives: danh từ trong tiếng Anh là gì

Một số danh từ thường gặp trong cuộc sống

Danh từ trong tiếng Anh: Kiến thức này có khó như bạn nghĩ?

Danh từ trong tiếng Anh là kiến thức vỡ lòng mà bất kỳ ai khi học ngôn ngữ này cũng tiếp cận đầu tiên. Với những từ vựng đơn giản nhất như cái bàn, cái tủ, con mèo, quyển sách,… cũng chính là danh từ. Bất kỳ cấu trúc ngữ pháp nào cũng bao gồm […]