Tag Archives: đại từ quan hệ

Đại từ là gì trong tiếng Anh?

Đại từ trong tiếng Anh là gì? Có mấy loại đại từ và cách dùng ra sao?

Đại từ trong tiếng Anh là một điểm ngữ pháp quan trọng và cơ bản. Nắm được kiến thức này sẽ giúp bạn phát triển đồng thời các kỹ năng nghe – nói – đọc – viết. Vậy bạn đã biết gì về đại từ tiếng Anh? Trong tiếng Anh có mấy loại đại từ […]