Tag Archives: câu mệnh lệnh

Tìm hiểu từ A – Z về câu mệnh lệnh trong tiếng Anh.

1. Câu mệnh lệnh trong tiếng Anh là gì? Câu mệnh lệnh (imperative clauses) là loại câu dùng để đưa ra yêu cầu, chỉ thị, hướng dẫn, đề nghị hoặc cảnh báo người nghe về một hành động cần phải thực hiện ngay lập tức. Câu mệnh lệnh có thể kết thúc bằng dấu chấm […]