Tag Archives: cách dùng giới từ trong tiếng Anh

Định nghĩa giới từ trong tiếng Anh là gì?

Giới từ trong tiếng Anh: Làm chủ ngữ pháp trong 3 nốt nhạc

Giới từ trong tiếng Anh là một điểm ngữ pháp quan trọng và cơ bản. Với giới từ, quan hệ giữa từ vựng và cấu trúc câu sẽ được xác lập. Theo đó, trong giao tiếp thường ngày và sử dụng ngôn ngữ, bạn sẽ không thể không dùng đến giới từ. Vậy làm sao […]