Tag Archives: active

Tính từ này có đa dạng từ đồng và trái nghĩa

Active Được Hiểu Thế Nào? Cách Sử Dụng Cụ Thể Và Chi Tiết Nhất

Active là thuật ngữ được dùng nhiều trong cả văn viết và giao tiếp thông thường. Vậy bạn hiểu nghĩa của từ này thế nào? Đâu là cách sử dụng từ dễ hiểu và chuẩn xác nhất? Paris English sẽ cùng người học tìm kiếm câu trả lời qua bài viết ngay dưới đây. Tổng […]