Giới thiệu thì tương lai hoàn thành tiếp diễn: cấu trúc, cách dùng

Giới thiệu thì tương lai hoàn thành tiếp diễn: cấu trúc, cách dùng

Trong việc học tiếng Anh, khó khá nhiều người lúng túng khi sử dụng thì tương lai hoàn thành tiếp diễn. Trong bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ giúp mọi người nắm được cấu trúc và cách dùng của thì này. 

Cấu trúc tương lai hoàn thành tiếp diễn

Khi nói về một hành động sẽ xảy ra và tiếp tục trong tương lai, chúng ta phải dùng tương lai hoàn thành tiếp diễn. Mặc dù tên của thì này có vẻ dài và phức tạp, nhưng cách sử dụng và quy tắc của nó rất dễ hiểu.

Cấu trúc tương lai hoàn thành tiếp diễn
Cấu trúc tương lai hoàn thành tiếp diễn

Tương lai hoàn thành tiếp diễn là một dạng động từ hoặc cấu trúc được sử dụng để diễn tả một hành động sẽ tiếp tục cho đến một thời điểm nào đó trong tương lai.

Trong tiếng Anh, thì tương lai hoàn thành tiếp diễn được hình thành bởi thể thức ” will “, trợ động từ ” have “, ” be và hiện tại phân từ của động từ chính (kết thúc bằng -ing).

Bạn nên đọc thêm :   Từ vựng Tiếng Anh về giấc ngủ

Có 3 cấu trúc tương lai hoàn thành tiếp diễn cho mọi người cùng tham khảo:

Cấu trúc khẳng định

S+shall/will+have+been+doing+etc

Ví dụ:

I shall have been working here in this liquid oxygen industrial zone for twenty years by the end of the year.

By the time the sun rises, I shall have been sleeping for nine hours.

Cấu trúc phủ định

S+shall/will+not+have+been+doing+etc

Cấu trúc nghi vấn

Shall/Will+subject+have+been+doing+other?

Câu trả lời khẳng định: Yes, chủ ngữ+shall/will Câu trả lời phủ định: Không, chủ ngữ+shall/will+not.

Câu nghi vấn đặc biệt

Từ nghi vấn đặc biệt + câu nghi vấn chung

Ví dụ:

Which video will they have been making for whole 3 days before the end of the month?

Cách sử dụng tương lai hoàn thành tiếp diễn

Cách sử dụng tương lai hoàn thành tiếp diễn
Cách sử dụng tương lai hoàn thành tiếp diễn

Tương lai hoàn thành tiếp diễn biểu thị một hành động bắt đầu từ một thời điểm nhất định và tiếp tục đến một thời điểm nhất định trong tương lai (tức là thời điểm mà người nói đề cập), còn tiếp tục hay không thì tùy thuộc vào ngữ cảnh. giống:

By this time next week, I will have been working for this company for 24 years.

If we don’t hurry up the store will have been closing before we get there.

Thành phần của thì tương lai hoàn thành tiếp diễn

Thành phần của thì tương lai hoàn thành tiếp diễn
Thành phần của thì tương lai hoàn thành tiếp diễn

Tương lai hoàn thành tiếp diễn bao gồm ” will/shall have been + hiện tại phân từ”.

By the end of this year he’ll have been acting for thirty years.

I shall have been working here in this factory for twenty years by the end of the year.

Bạn nên đọc thêm :   Ngữ Pháp Tiếng Anh về mệnh đề quan hệ - Phần 2

Trạng từ chỉ thời gian dùng kết hợp với thì tương lai hoàn thành tiếp diễn

Trạng từ chỉ thời gian được sử dụng thường xuyên nhất với tương lai hoàn thành tiếp diễn là ” by+ thời gian trong tương lai”, xem ví dụ trên. Tất nhiên, ngoài ” by + thời gian tương lai”, cũng có thể sử dụng các trạng từ chỉ thời gian khác. giống:

He will have been working all day. 

She will have been having treatment all her life. 

I’ll have been teaching for thirty years this winter. 

Ý nghĩa tình thái của thì tương lai hoàn thành tiếp diễn

Ý nghĩa tình thái của tương lai hoàn thành tiếp diễn
Ý nghĩa tình thái của tương lai hoàn thành tiếp diễn

Cấu trúc ” will/shall have been + hiện tại phân từ” không chỉ diễn đạt tương lai hoàn thành tiếp diễn mà đôi khi will trong đó còn có thể là một động từ khuyết thiếu, mang nghĩa tình thái, so sánh để diễn đạt sự suy đoán, phỏng đoán. giống:

They will have been having a holiday yesterday. 

You’ll have been wondering all this time how my invention works. 

Tương lai hoàn thành tiếp diễn được sử dụng trong biến thể của mệnh đề trạng ngữ

Giống như chúng ta thường sử dụng thì hiện tại thay vì tương lai chung và thì hiện tại hoàn thành trong mệnh đề trạng ngữ điều kiện và mệnh đề trạng ngữ thời gian – thời gian , nếu chúng ta cần sử dụng thì hiện tại hoàn thành thay cho thì tương lai hoàn thành, chúng ta cần phải sử dụng Nếu thì tương lai hoàn thành tiếp diễn được sử dụng trong mệnh đề, thì chúng ta thường dùng hiện tại hoàn thành tiếp diễn thay cho tương lai hoàn thành tiếp diễn. ví dụ:

Bạn nên đọc thêm :   Giới thiệu thì tương lai hoàn thành: cấu trúc, cách dùng

I’ll have finished in the bathroom in a few minutes. As soon as I have finished I’ll give you a call.

So sánh giữa tương lai hoàn thành tiếp diễn và tương lai hoàn thành tiếp diễn

So sánh giữa tương lai hoàn thành tiếp diễn và tương lai hoàn thành tiếp diễn
So sánh giữa tương lai hoàn thành tiếp diễn và tương lai hoàn thành tiếp diễn

Mối quan hệ giữa tương lai hoàn thành tiếp diễn và thì tương lai hoàn thành giống như mối quan hệ giữa thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn và thì hiện tại hoàn thành. Nghĩa là, tương lai hoàn thành tiếp diễn có thể được sử dụng thay cho thì tương lai hoàn thành trong các tình huống sau

1. Bản thân hành động diễn ra liên tục:

By the end of the month he will have been living / working / studying here for ten years.

2. Một hành động được thực hiện thường xuyên được biểu thị dưới dạng một hành động liên tục:

By the end of this month he will have been training horses / climbing mountains for twenty years. 

Nhưng nếu đề cập đến số lượng ngựa thuần hóa hoặc số núi đã leo, hoặc hành động được chia thành các hành động riêng lẻ theo bất kỳ cách nào, thì phải sử dụng thì tương lai hoàn thành:

By the end of the month he will have trained 600 horses / climbed 50 mountains. 

Các biểu thức thời gian được sử dụng trong tương lai hoàn thành tiếp diễn

  • This year/month/week
  • next year/month/week
  • 1 hour, 5 years
  • until then
  • Since the morning, since 1995
  • Tomorrow

Kết luận

Bài viết trên đã giúp mọi người biết được thì tương lai hoàn thành tiếp diễn là gì? Cách sử dụng ra sao cùng một số ví dụ liên quan. Hy vọng mọi người có thể áp dụng được ngay.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *