Giới thiệu thì tương lai đơn: cấu trúc, cách dùng

Giới thiệu thì tương lai đơn: cấu trúc, cách dùng

Thì tương lai đơn là một thì tuy dễ mà khó sử dụng. Trong bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ giúp mọi người nắm được thì tương lai đơn là gì, cấu trúc và cách dùng nó đối với một số tình huống thực tế. 

Khái quát về thì tương lai đơn

Thì tương lai đơn là thì được dùng để diễn tả một hành động sẽ xảy ra trong tương lai. Một sự thật mà bạn nên ghi nhớ là một hành động ở thì tương lai đơn bắt đầu và kết thúc trong chính tương lai.

Khái quát về thì tương lai đơn
Khái quát về thì tương lai đơn

Kiểm tra các định nghĩa sau đây được cung cấp bởi các từ điển khác nhau để có ý tưởng tốt hơn về thì tương lai đơn giản là gì.

Định nghĩa của thì tương lai đơn giản

Định nghĩa
Định nghĩa

Cấu trúc tương lai đơn giản, theo Oxford Learner’s Dictionary, được định nghĩa là “dạng của một động từ diễn đạt điều gì sẽ xảy ra sau hiện tại.” Từ điển Merriam-Webster định nghĩa thì tương lai đơn giản là “một thì của động từ được dùng để chỉ tương lai”. “Một thì của động từ được sử dụng khi hành động hoặc sự kiện được mô tả sẽ xảy ra sau thời điểm phát ngôn”, là định nghĩa về thì tương lai đơn giản theo Từ điển Collins. Từ điển Macmillan định nghĩa thì tương lai đơn giản là thì mô tả các hành động hoặc sự kiện “dự kiến ​​sẽ tồn tại hoặc xảy ra trong thời gian sau thời điểm hiện tại”.

Bạn nên đọc thêm :   Giới thiệu thì hiện tại tiếp diễn trong Tiếng Anh: cấu trúc, cách dùng

Cấu trúc và công thức của tương lai đơn 

Cấu trúc và công thức của tương lai đơn 
Cấu trúc và công thức của tương lai đơn

Chúng ta hãy xem xét cấu trúc và công thức của tương lai đơn. Trước tiên, hãy xem công thức để tìm hiểu cách hoạt động của thì tương lai đơn.

Công thức của tương lai đơn như sau:

 

Subject + Helping verb (will) + base form of the verb + the rest of the sentence

 

Bây giờ, hãy thử phân tích cấu trúc của tương lai đơn và cấu trúc câu thay đổi như thế nào khi được sử dụng ở dạng câu hỏi khẳng định, phủ định, nghi vấn và phủ định.

Thể khẳng định

Subject + Helping verb (will) + Base form of the verb + the rest of the sentence

 

Ví dụ: I will read the newspaper from tomorrow.

Thể phủ định

Subject + Will not/Won’t + Base form of the verb + the rest of the sentence

 

Ví dụ: I will not read the newspaper from tomorrow.

Câu nghi vấn 

Will + Subject + base form of the verb + the rest of the sentence

 

Ví dụ: Will I read the newspaper from tomorrow?

Nghi vấn phủ định

Will + Subject + not + Base form of the verb + the rest of the sentence

(or)

Won’t + Subject + Base form of the verb + the rest of the sentence

 

Ví dụ: Will I not read the newspaper from tomorrow?

Các quy tắc và điểm cần nhớ khi sử dụng tương lai đơn

Các quy tắc và điểm cần nhớ khi sử dụng tương lai đơn
Các quy tắc và điểm cần nhớ khi sử dụng tương lai đơn

Nếu bạn định sử dụng cấu trúc tương lai đơn, đây là một vài điểm mà bạn phải ghi nhớ. Dạng thì tương lai đơn giản của động từ phải luôn có hai động từ – một trợ động từ (will) và dạng cơ sở của động từ. Các câu nghi vấn bắt đầu bằng động từ trợ giúp ‘will’, theo sau là chủ ngữ và dạng cơ bản của động từ chính. Một câu phủ định có thể được xác định bằng cách sử dụng ‘not’ sau trợ động từ ‘will’. Hãy nhớ rằng động từ trợ giúp ‘will’ chủ yếu chỉ ra cho người đọc hoặc người nghe rằng thì được sử dụng nói về một tương lai hoặc sự kiện sẽ xảy ra trong tương lai.

Bạn sử dụng cấu trúc tương lai đơn để làm gì?

Biết tất cả các tình huống có thể sử dụng tương lai đơn sẽ cho phép bạn sử dụng thì này một cách hiệu quả. Dưới đây là một cái nhìn thoáng qua về những cách khác nhau trong đó cấu trúc tương lai đơn có thể được sử dụng.

 • Để đại diện cho các sự kiện hoặc hành động sắp diễn ra trong tương lai gần.
 • Đưa ra dự đoán hoặc dự đoán về ai đó hoặc điều gì đó trong tương lai.
 • Để nêu hoặc thể hiện một số tuyên bố thực tế về tương lai.
 • Để đặt câu hỏi về một cái gì đó hoặc ai đó làm một cái gì đó trong tương lai.
 • Để suy nghĩ về hậu quả, điều kiện hoặc khả năng trong tương lai.
 • Ra lệnh hoặc ra lệnh như trong câu mệnh lệnh.

Câu hỏi thường gặp về thì tương lai đơn

Cấu trúc tương lai đơn giản là gì?

Thì tương lai đơn là thì được dùng để diễn tả một hành động sẽ xảy ra trong tương lai. Ở thì này, hành động bắt đầu và kết thúc trong chính tương lai.

Công thức của tương lai đơn giản là gì?

Có thể dễ dàng hiểu và sử dụng thì tương lai đơn với sự trợ giúp của công thức sau:

Chủ ngữ + Động từ trợ giúp (wil) + dạng cơ bản của động từ + phần còn lại của câu.

Cho một số ví dụ về tương lai đơn

 • Jonh and Sid will go to the gym in the evening.
 • The country will see a change in the weather next month like it has never before.
 • You will need to provide all the supporting documents if you want the loan to be sanctioned as soon as possible.
 • Larry told me that he will be able to come to the party only if his sister agrees to drop him off at the venue.
 • I guess the red curtain will look good for the backdrop.

Kết luận

Bài viết trên đã giúp mọi người nắm được những thông tin về thì tương lai đơn và cách sử dụng nó. Hy vọng mọi người áp dụng một cách tốt nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *