Giới thiệu thì hiện tại hoàn thành trong tiếng Anh: cấu trúc, cách dùng

Giới thiệu thì hiện tại hoàn thành trong tiếng Anh: cấu trúc, cách dùng

Thì hiện tại hoàn thành trong tiếng Anh cũng là một trong những thì quan trọng trong tiếng Anh. Trong bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ giúp mọi người nắm được rõ hơn thông tin về thì này. 

Định nghĩa của thì hiện tại hoàn thành trong tiếng Anh

Chúng ta sử dụng thì hiện tại hoàn thành trong tiếng Anh để chỉ mối liên hệ giữa hiện tại và quá khứ. Nói cách khác, thời điểm của hành động là trước bây giờ nhưng không được nêu rõ. Trên thực tế, hầu hết thời gian, chúng ta quan tâm đến kết quả hơn là bản thân hành động. Thì này hình thành bởi have/has + quá khứ phân từ.

Định nghĩa của thì hiện tại hoàn thành trong tiếng Anh
Định nghĩa của thì hiện tại hoàn thành trong tiếng Anh

Như vậy, bạn sẽ thấy rằng việc xây dựng thì của động từ này rất đơn giản. Have hoặc has là yếu tố đầu tiên phụ thuộc vào chủ ngữ-động từ được kết hợp với. Tương tự, phần tử thứ hai là phân từ quá khứ của very. Nó thường hình thành bằng cách thêm –ed hoặc –d vào gốc của động từ.

Ví dụ: talked, leaned, wiped, mixed, v.v. 

Tuy nhiên, ngôn ngữ tiếng Anh có chứa một số động từ có phân từ quá khứ bất quy tắc. Ví dụ: done, won, eaten, gone, thought, and more., v.v.

Hiện tại hoàn thành thường là câu dùng để mô tả

Hiện tại hoàn thành thường là câu dùng để mô tả
Hiện tại hoàn thành thường là câu dùng để mô tả

Chúng ta sử dụng thì hiện tại hoàn thành để diễn tả:

Bạn nên đọc thêm :   Mệnh đề quan hệ: Relative clause

Một hành động hoặc tình huống bắt đầu trong quá khứ và đang tiếp tục cho đến hiện tại.

Một hành động hoặc tình huống bắt đầu trong quá khứ và đang tiếp tục cho đến hiện tại. I have lived in Vietnam since 1999. It means you are still living in Vietnam.

Một hành động được thực hiện trong một khoảng thời gian chưa kết thúc. She has been to the zoo thrice this month. It means the month is not over yet.

Một hành động lặp đi lặp lại trong một khoảng thời gian không xác định giữa quá khứ và hiện tại. They have visited Ho Chi Minh City multiple times.

Một hành động đã được hoàn thành trong quá khứ rất gần đây. ‘just’ được sử dụng để thể hiện nó. We have just completed our assignment.

Một hành động khi thời gian không mang nhiều tầm quan trọng. She has read ‘Harry Potter’.. Ở đây, kết quả đọc của cô ấy rất quan trọng.

Tương tự như vậy, hãy nhớ rằng bạn muốn đưa ra hoặc hỏi chi tiết về when, where, who, bạn phải sử dụng thì quá khứ đơn.

Quy tắc sử dụng thì hiện tại hoàn thành trong tiếng Anh

Điều đầu tiên mà bạn sẽ phải học trước khi bắt đầu sử dụng thì hiện tại hoàn thành trong tiếng Anh là quá khứ phân từ được hình thành như thế nào. 

Quy tắc sử dụng thì hiện tại hoàn thành trong tiếng Anh
Quy tắc sử dụng thì hiện tại hoàn thành trong tiếng Anh

Trong tiếng Anh, quá khứ phân từ được hình thành bằng cách thêm ‘ed’ vào dạng cơ bản của động từ trong hầu hết các trường hợp. Tuy nhiên, có một số động từ bất quy tắc có cách viết khác nhau và không theo bất kỳ cách nào tuân theo khái niệm thêm ‘ed’ vào dạng cơ bản như động từ thông thường. 

Bạn nên đọc thêm :   Giới thiệu thì quá khứ tiếp diễn trong tiếng Anh: cấu trúc, cách dùng

Bạn có thể xem danh sách đầy đủ các động từ bất quy tắc để phân tích xem các động từ này ở dạng quá khứ phân từ như thế nào.

Điểm tiếp theo cần nhớ là một câu với dạng quá khứ hoàn thành của động từ sử dụng hai động từ – một trợ động từ và một động từ chính . ‘Have’ và ‘has’ là hai trợ động từ được sử dụng. ‘Have’ được sử dụng khi các đại từ ‘I’, ‘you’, ‘they’ hoặc danh từ số nhiều đóng vai trò là chủ ngữ trong câu. ‘Has’ được sử dụng khi các đại từ ‘he’, ‘she’, ‘it’ hoặc các danh từ số ít đóng vai trò chủ ngữ.

Sử dụng của thì hiện tại hoàn thành trong tiếng Anh như thế nào?

Thì hiện tại hoàn thành có thể được sử dụng:

 • Để biểu thị một hành động hoặc sự kiện đã xảy ra hoặc bắt đầu trong quá khứ và vẫn còn tác động hoặc một số kết nối với chủ đề ở hiện tại.
 • Để chỉ ra một hành động đã xảy ra trong quá khứ và tiếp tục xảy ra ở hiện tại.
 • Để kết nối các sự kiện của hiện tại với các sự kiện đã xảy ra trong quá khứ.

Ví dụ về thì hiện tại hoàn thành:

 • I => I have worked as a teacher for three years.
 • You => You have worked as a teacher for three years.
 • We => We have worked as teachers for three years.
 • He => He has worked as a teacher for three years.
 • She => She has worked as a teacher for three years.
 • They => They have worked as teachers for three years.
 • It => It has been here the whole time.
 • Singular noun => Michael has worked as a teacher for three years.
 • Plural noun Devika and Priscilla have worked as teachers for three years.
Bạn nên đọc thêm :   Giới thiệu thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn: cấu trúc, cách dùng

Câu hỏi thường gặp về thì hiện tại hoàn thành trong tiếng Anh

Thì hiện tại hoàn thành là gì?

Thì hiện tại hoàn thành được sử dụng trong câu để diễn tả một hành động vừa mới xảy ra trong quá khứ gần đây và vẫn còn tác dụng ở hiện tại hoặc một hành động biểu thị một thời gian không xác định trong quá khứ.

Định nghĩa của thì hiện tại hoàn thành là gì?

Từ điển dành cho người học Oxford định nghĩa thì hiện tại hoàn thành là “dạng của một động từ diễn đạt một hành động được thực hiện trong một khoảng thời gian cho đến hiện tại, được hình thành bằng tiếng Anh với thì hiện tại của ‘have’ và ‘quá khứ phân từ’ của động từ , như trong tôi đã ăn. 

Theo Từ điển Cambridge, thì hiện tại hoàn thành được định nghĩa là “dạng của động từ được sử dụng cho các hành động hoặc sự kiện đã hoàn thành hoặc đã xảy ra trong một khoảng thời gian cho đến hiện tại”.

Công thức của thì hiện tại hoàn thành là gì?

Công thức chung của thì hiện tại hoàn thành như sau:

Chủ ngữ + have/has + quá khứ phân từ + phần còn lại của câu

Các quy tắc cần tuân theo khi sử dụng thì hiện tại hoàn thành là gì?

Điểm mà bạn cần lưu ý khi sử dụng thì hiện tại hoàn thành trong tiếng Anh là nó có hai động từ – một trợ động từ và một động từ chính. ‘Have’ và ‘has’ là hai trợ động từ được sử dụng. Điều này được theo sau bởi động từ chính xuất hiện ở dạng phân từ quá khứ của nó.

Kết luận

Bài viết trên đã giúp mọi người nắm được toàn bộ thông tin về thì hiện tại hoàn thành trong tiếng Anh. Hy vọng mọi người có được những thông tin phù hợp. Áp dụng vào giải bài tập tốt hơn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *