Mẫu đề các kỳ thi tiếng anh lớp 6

Đề tiếng anh lớp 6 – Mẫu đề các kỳ thi kiến thức lớp 6

Đề tiếng anh lớp 6 là từ khoá được tìm kiếm khá nhiều trên các trang mạng trong thời gian gần đây. Bởi lẽ, đề thi sẽ cấu trúc và kiến thức khác nhau tuỳ theo thời điểm thi. Đặc biệt hơn, một số trường còn áp dụng bài thi tiếng anh đầu vào lớp 6. Sự quá tải thông tin này có làm bạn hoang mang? Đừng lo, Paris English sẽ cung cấp những mẫu đề thi tiếng anh lớp 6 ngay trong bài viết sau.

Mẫu đề các kỳ thi tiếng anh lớp 6

Với bậc học THCS và lớp 6,học sinh sẽ trải qua 3 kỳ thi quan trọng có môn tiếng anh. Đó là thi tuyển sinh vào lớp 6, thi cuối học kỳ 1 và thi cuối học kỳ 2. Như vậy, mỗi bài thi sẽ có cấu trúc và nội dung kiến thức khác nhau. Dưới đây, Paris English sẽ gợi ý mẫu đề phù hợp dành cho bạn.

Mẫu đề các kỳ thi tiếng anh lớp 6
Mẫu đề các kỳ thi tiếng anh lớp 6

Đề tiếng anh lớp 6 – Kỳ thi tuyển sinh

Khác với 2 kỳ thi còn lại, thi tuyển sinh đầu vào lớp 6 sẽ là thời điểm kiểm tra kiến thức lớp 5 trở xuống của học sinh. Vì thế, nội dung bài thi sẽ xoay quanh kiến thức sơ khởi ở bậc tiểu học của môn tiếng anh.

 1. Choose the best answer to complete each sentence. (25 points)
 1. I like to ____________ (play) soccer.
  • play
  • to play
  • playing
  • played
 2. My mother is ____________ (cook).
  • good at
  • good in
  • good to
  • good for
 3. The ____________ (weather) is very nice today.
  • weathers
  • weather
  • weatherses
  • weatheress
 4. I am going to ____________ (buy) a new dress.
  • buy
  • to buy
  • buying
  • bought
 5. The ____________ (mountain) is very high.
  • mountain
  • mountains
  • mountaines
  • mountainess
 6. The ____________ (children) are playing in the park.
  • childrens
  • children
  • childs
  • child
 7. Can you ____________ (help) me with this?
  • help
  • to help
  • helping
  • helped
 8. I am going to ____________ (go) to the cinema tonight.
  • go
  • going
  • to go
  • will go
 9. I am not ____________ (sure) if I will pass the exam.
  • sure
  • certain
  • definitely
  • certainly
 1. Read the passage and answer the questions. (15 points)
Bạn nên đọc thêm :   Liên từ trong tiếng Anh

My family

I have a small family. There are three people in my family: my parents and me. My father’s name is John. He is a doctor. My mother’s name is Mary. She is a teacher. I am a student.

I love my family very much. My parents are always there for me. They love me and support me in everything I do. I am grateful to have such a loving family.

Questions:

 1. How many people are in the author’s family?
 2. What do the author’s parents do for a living?
 3. What does the author do for a living?
 4. What does the author love about his/her family?

III. Write a short paragraph about your favorite hobby. (10 points)

Đề thi tiếng anh lớp 6 – Thi cuối học kỳ 

Ngược lại với thi tuyển sinh, thi học kỳ sẽ là bài kiểm tra kiến thức mà học sinh đã học ở bậc lớp 6. Vì vậy, đề thi có dạng kiến thức mẫu như sau:

Đề thi tiếng anh lớp 6 - Thi cuối học kỳ 
Đề thi tiếng anh lớp 6 – Thi cuối học kỳ

I. Choose the best answer to complete each sentence. (2.5 points)

 1. What is your ____________?
  • name
  • surname
  • last name
  • all are correct
 2. I am ____________ to meet you.
  • glad
  • happy
  • pleased
  • all are correct
 3. How ____________ are you?
  • old
  • young
  • tall
  • short
 4. I am ____________ to go to the cinema.
  • excited
  • bored
  • tired
  • sad
 5. What is your ____________ color?
  • favorite
  • best
  • most liked
  • all are correct
 6. I like to ____________ football.
  • play
  • to play
  • playing
  • played
 7. I am going to ____________ a new dress.
  • buy
  • to buy
  • buying
  • bought
 8. The ____________ is very high.
  • mountain
  • mountains
  • mountaines
  • mountainess
 9. The ____________ are playing in the park.
  • childrens
  • children
  • childs
  • child
 10. Can you ____________ me with this?
  • help
  • to help
  • helping
  • helped
 1. Read the passage and answer the questions. (4 points)
Bạn nên đọc thêm :   Mẫu câu tiếng Anh giao tiếp trong khách sạn ứng dụng thường xuyên

Dreams

Dreams are a series of thoughts, images, and sensations that occur in the mind during sleep. They can be vivid and realistic, or they can be strange and nonsensical. Dreams can be about anything, from everyday events to fantastical scenarios.

Dreams are often thought to be a way for the mind to process emotions and thoughts. They can also be a way for the mind to explore different possibilities and to learn new things.

There are many different theories about the meaning of dreams. Some people believe that dreams are simply a reflection of our waking thoughts and experiences. Others believe that dreams have a deeper meaning, such as revealing our subconscious desires or fears.

Regardless of their meaning, dreams can be a fascinating and enjoyable part of the human experience.

Questions:

 1. What are dreams?
 2. What are some of the theories about the meaning of dreams?
 3. How can dreams be a way for the mind to process emotions and thoughts?
 4. How can dreams be a way for the mind to explore different possibilities and to learn new things?

III. Write a short paragraph about your favorite animal. (3.5 points)

Đáp án các bài thi mẫu

Hãy kiểm tra kết quả bài làm thông qua đáp án bên dưới bạn nhé!

Đáp án các bài thi tiếng anh 6
Đáp án các bài thi tiếng anh 6

Đáp án bài thi tuyển sinh lớp 6

Phần I:

 1. A
 2. A
 3. C
 4. A
 5. A
 6. A
 7. A
 8. B
 9. A

Phần II:

 1. 3
 2. The father is a doctor and the mother is a teacher.
 3. The author is a student.
 4. The author loves his/her family because they are always there for him/her and love and support him/her.

Phần III:

My favorite hobby is reading. I love to read books about different topics, such as history, science, and fiction. I find it very relaxing and enjoyable to curl up with a good book. Reading helps me to learn new things and expand my knowledge. It also helps me to relax and de-stress.

Bạn nên đọc thêm :   6 sai lầm khi luyện viết Tiếng Anh

Đáp án đề tiếng anh lớp 6 thi học kỳ

Phần I:

 1. A
 2. A
 3. C
 4. A
 5. A
 6. A
 7. A
 8. B
 9. A
 10. A

Phần II:

 1. Dreams are a series of thoughts, images, and sensations that occur in the mind during sleep.
 2. Some people believe that dreams are simply a reflection of our waking thoughts and experiences. Others believe that dreams have a deeper meaning, such as revealing our subconscious desires or fears.
 3. Dreams can be a way for the mind to process emotions and thoughts by allowing us to explore them in a safe and controlled environment.
 4. Dreams can be a way for the mind to explore different possibilities and to learn new things by allowing us to experience things that we would not be able to experience in real life.

Phần III:

My favorite animal is the dog. Dogs are loyal, friendly, and intelligent animals. They make great companions and can provide a lot of love and support. I love to play with my dog, go for walks with him, and just spend time with him. He is always there for me, no matter what.

Kết luận

Paris English hi vọng những gợi ý đề tiếng anh lớp 6 mẫu vừa trên sẽ giúp con em của bạn học tập hiệu quả. Đừng quên theo dõi chúng tôi để cập nhật nhiều kiến thức bổ ích và cách ôn luyện tiếng anh chất lượng nhé. Chúc bạn thành công và yên vui.

Xem thêm

Truyện tiếng anh  – 10 mẫu truyện hay cho bé

Lời chúc giáng sinh tiếng anh hay nhất 2024

Tiếng Anh 10 – Những điều cần học sinh cần biết để chuẩn bị sớm

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *