Đáp án đề thi tiếng anh vào 10

Đề thi tiếng anh vào 10 – Tổng hợp đề thi và bài giải Phần 1

Đề thi tiếng anh vào 10 và bài giải chính là những gợi ý thiết thực cho người học. Bởi lẽ, ngoài việc ôn luyện kiến thức thì thực hành trên đề thật sẽ tạo phản xạ tốt cho học sinh. Việc luyện đề còn giúp nắm rõ hình thức bài thi và rèn tâm lý thực chiến. Nhằm hỗ trợ các sĩ tử thi vào 10 đạt kết quả tốt, Paris English sẽ tổng hợp 3 bộ đề anh văn chất lượng nhất ngay ở bài viết này.

Tổng hợp bộ đề thi vào 10 của các tỉnh thành

Hiện nay, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 ở các tỉnh và thành phố sẽ được chủ động xây dựng đề thi. Như vậy, format đề và nội dung kiến thức cũng sẽ có sự khác nhau ở mỗi địa phương. Ngay bên dưới, Paris English sẽ gợi ý những bộ đề mới nhất của một số tỉnh thành lớn.

 

Mẫu đề thi vào 10 môn tiếng anh TP.HCM

 1. Choose the best answer to complete the sentences. (25 points)
 1. The children are playing ____________ in the park. A. with each other B. with themselves C. with them D. with each other’s
 2. I’m going to the library to borrow some ____________. A. books B. book C. bookes D. bookess
 3. I’m not very good ____________ cooking. A. at B. in C. to D. on
 4. If you ____________ late, you’ll miss the train. A. are B. be C. were D. will be
 5. I’m not sure ____________ I’ll go to the party. A. if B. whether C. when D. where
 6. I’m going to buy a new ____________. A. dress B. dresses C. dressess D. dressses
 7. The ____________ is very beautiful. A. mountain B. mountains C. mountaines D. mountainess
 8. Can you ____________ me a favor? A. do B. make C. give D. lend
 9. I’m going to ____________ to the cinema tonight. A. go B. going C. to go D. will go
 10. My mother is ____________ cooking. A. good at B. good in C. good to D. good for
 1. Read the passage and answer the questions. (15 points)
Bạn nên đọc thêm :   Tiếng Anh giao tiếp cơ bản hàng ngày hữu ích cho bạn

The Earth is the third planet from the Sun and the only planet known to harbor life. It is the fifth-largest planet in the Solar System by diameter, the largest by mass among rocky planets, and the densest major planet. Earth is the only planet known to have an atmosphere composed primarily of oxygen and nitrogen.

The Earth’s atmosphere is the layer of gases that surrounds the planet. It is made up of mostly nitrogen (78%), oxygen (21%), and argon (0.9%). Other gases in the atmosphere include carbon dioxide, water vapor, and trace amounts of other gases.

The Earth’s atmosphere is important for life on Earth. It protects us from harmful radiation from the Sun, helps to regulate the planet’s temperature, and provides oxygen for breathing.

Questions:

 1. What is the Earth’s position in the Solar System?
 2. What is the Earth’s size?
 3. What is the Earth’s atmosphere made up of?
 4. What is the function of the Earth’s atmosphere?

III. Write a paragraph about your favorite animal. (10 points)

Đề tiếng anh thi vào 10 TP. Hà Nội

 1. Choose the best answer to complete the sentences. (30 points)
 1. My father is ____________ than my mother. (tall) A. higher B. taller C. the tallest D. more taller
 2. The ____________ flower in the garden is the rose. (beautiful) A. most beautiful B. beautifullest C. more beautiful D. beautifuller
 3. I ____________ to the cinema last night. (go) A. went B. going C. to go D. will go
 4. I’m not ____________ to go to the party. (sure) A. sure B. certain C. definitely D. certainly
 5. The ____________ is very hot today. (weather) A. weathers B. weather C. weatherses D. weatheress
 6. I’m going to ____________ a new dress. (buy) A. buy B. buying C. to buy D. will buy
 7. The ____________ is very high. (mountain) A. mountain B. mountains C. mountaines D. mountainess
 8. Can you ____________ me a favor? (do) A. do B. make C. give D. lend
 9. I’m going to ____________ to the cinema tonight. (go) A. go B. going C. to go D. will go
 10. My mother is ____________ cooking. (good) A. good at B. good in C. good to D. good for
 1. Read the passage and answer the questions. (20 points)
Bạn nên đọc thêm :   Cách Viết Mở Bài Opinion Essay & 6 Mẫu Mở Bài Xuất Sắc

The Vietnamese New Year

The Vietnamese New Year, also known as Tết Nguyên Đán, is the most important holiday in Vietnam. It is a time for families to come together and celebrate the beginning of the new year.

Tết Nguyên Đán is celebrated on the first day of the first lunar month. The date varies from year to year, but it usually falls in January or February.

The days leading up to Tết are a time of preparation. People clean their homes, buy new clothes, and prepare special foods. On the eve of Tết, families gather for a reunion dinner.

On Tết, people visit their relatives and friends. They give each other gifts and red envelopes filled with money. Tết is also a time for games, fireworks, and other festivities.

Questions:

 1. When is Tết Nguyên Đán celebrated?
 2. What are some of the activities that people do to prepare for Tết?
 3. What are some of the activities that people do on Tết?

III. Write a paragraph about a place you would like to visit. (10 points)

Hy vọng hai mẫu đề trên sẽ giúp bạn ôn luyện thật tốt. Hãy tập trung cao độ để hoàn thành tốt bài thi và đừng quên theo dõi Paris English để cập nhật bộ đề nhé!

Đáp án đề thi tiếng anh vào 10

Ngay sau khi đã hoàn thành hai mẫu đề trên, bạn có thể đối chiếu đáp án với Paris English để biết khả năng của mình. Ở phần thi viết, chúng tôi cũng gợi ý bài mẫu nhằm mục đích giúp bạn cải thiện kỹ năng ngữ pháp và từ vựng.

Đáp án đề thi tiếng anh vào 10
Đáp án đề thi tiếng anh vào 10

Bài giải đề thi của TP.HCM

. Choose the best answer to complete the sentences. (25 points)

 1. A
 2. A
 3. A
 4. D
 5. B
 6. A
 7. B
 8. A
 9. C
 10. A
 1. Read the passage and answer the questions. (15 points)
 1. The Earth is the third planet from the Sun.
 2. The Earth is the largest planet among rocky planets.
 3. The Earth’s atmosphere is made up of mostly nitrogen and oxygen.
 4. The Earth’s atmosphere protects us from harmful radiation from the Sun, helps to regulate the planet’s temperature, and provides oxygen for breathing.
Bạn nên đọc thêm :   Những bài học tiếng Anh theo chủ đề cần biết để giao tiếp tốt

III. Write a paragraph about your favorite animal. (10 points)

My favorite animal is the dog. Dogs are loyal, friendly, and intelligent animals. They make great companions and can provide a lot of love and support. I love to play with my dog, go for walks with him, and just spend time with him. He is always there for me, no matter what.

Bài giải đề thi tiếng anh vào 10 TP. Hà Nội

 1. Choose the best answer to complete the sentences. (30 points)
 1. B
 2. A
 3. A
 4. B
 5. B
 6. A
 7. B
 8. A
 9. C
 10. A
 1. Read the passage and answer the questions. (20 points)
 1. Tết Nguyên Đán is celebrated on the first day of the first lunar month.
 2. People clean their homes, buy new clothes, and prepare special foods.
 3. People visit their relatives and friends, give each other gifts and red envelopes filled with money, and participate in games, fireworks, and other festivities.

III. Write a paragraph about a place you would like to visit.

Ví dụ:

I would like to visit the Great Wall of China. I have always been fascinated by the history and engineering of the wall. I would love to walk along the wall and imagine what it must have been like to build it. I would also like to learn more about the culture and people of China.

Các tiêu chí chấm điểm

 • Nội dung:
  • Điểm tối đa: 5 điểm
  • Nội dung phù hợp với chủ đề, sáng tạo và có thông tin thú vị.
 • Ngữ pháp:
  • Điểm tối đa: 3 điểm
  • Câu văn rõ ràng, mạch lạc, không mắc lỗi ngữ pháp cơ bản.
 • Chính tả:
  • Điểm tối đa: 2 điểm
  • Không mắc lỗi chính tả cơ bản.

Tổng điểm tối đa: 10 điểm

Bài giải đề thi tiếng anh lớp 10 TP. Hà Nội
Bài giải đề thi tiếng anh lớp 10 TP. Hà Nội

Tổng kết

Với bộ đề thi tiếng anh vào 10 mô phỏng như trên, Paris English mong rằng đã giúp bạn ôn luyện tốt cho kì thi sắp tới. Đừng quên theo dõi chúng tôi trong những bài viết sau để chuẩn bị tốt cho hành trình học tiếng anh bạn nhé! Chúc bạn thành công và đạt kết quả như mong đợi.

Xem thêm

Truyện tiếng anh  – 10 mẫu truyện hay cho bé

Lời chúc giáng sinh tiếng anh hay nhất 2024

Tiếng Anh 10 – Những điều cần học sinh cần biết để chuẩn bị sớm

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *